Rotterdamsche Aero Club

Sinds 1926

Clubvluchten met Henk

Op 12 mei staat de volgende CV gepland: Amiens voor een bezoek aan aan de stad en het Jules Verne museum(FR). Schrijf je tijdig in!

==================

On 12th of May there will be the next Clubflight to Amiens in France and a visit to the Jules Verne museum. Register early!

 
 
 

 

 

Uit de Salon

Zaterdag avond 

Club avond

kom eens langs voor een 

Drankje en een Hapje 

  

 

PPL - Theorie opleiding

De theorie cursus bevat een 6-tal vakken:

1. Algemene kennis luchtvaartuigen / Grondbeginselen van het vliegen

2. Prestaties en vluchtplanning

3. Luchtvaartvoorschriften / Operationele Procedures

4. Meteorologie

5. Navigatie

6. Menselijke prestaties en fysiologische beperkingen

De theorie cursus wordt twee keer per jaar gegeven met als frequentie één avond in de week; meestal op dinsdagavond. Er start een cursus in februari die begin/medio juni is afgerond én er start een cursus in september die begin/medio december is afgerond. Het totaal aantal theorielessen is rond de 16 avonden. Hierna, of soms parallel, volgt de cursus voor Communicatie van ongeveer 6 lesavonden welke wordt afgesloten met een praktijkexamen dat bij de RAC wordt afgelegd.

En apart:

7. Communicatie (ook vaak Radio Telefonie genoemd). Deze wordt als aparte cursus gegeven, bestaande uit de theorie én de praktijk.

Beide cursussen worden in het gebouw van de RAC gegeven door ervaren docenten. De theorie examens, waarbij ook het vak Communicatie theorie behoort, worden vijf keer per jaar afgenomen op twee of drie verschillende locaties in het land en worden gecoördineerd door het CBR. De kandidaat mag zelf beslissen wanneer, waar en welke vakken worden afgelegd. Echter: na het deelnemen aan het eerste vak (ongeacht het resultaat) moeten de overige vakken binnen 18 maanden met goed gevolg zijn afgerond. Na het behalen van het laatste vak moet het praktijkexamen binnen 24 maanden met goed gevolg zijn afgelegd. Vóór het afgeven van het brevet moet de aspirant-vlieger een LPE-test ondergaan. Dit is een test om na te gaan of het (luchtvaart-) Engels op niveau is. Bij de uitslag krijgt de kandidaat een "level" toegekend op schaal 1 t/m 6. Wanneer de kandidaat een "level" 4 of hoger haalt is hij/zij geslaagd. Deze test kan worden georganiseerd door de RAC.

Tot slot:
De gehele theorie opleiding is niet echt moeilijk; het is echter redelijk omvangrijk. Hoeveel tijd er aan besteed moet worden is zeer persoonlijk. Een algemene leidraad zou kunnen zijn dat minstens één avond in de week aan thuis studie, tijdens het volgen van de cursus, voldoende kan zijn-afgezien van het meer intensief studeren en oefenen een paar weken vóór deelname aan het examen.